Αυτοκέφαλο – Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος. Εκτύπωση
Περιγραφή
8η ΕΚΠΟΜΠΗ: Αυτοκέφαλο – Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος.
Ηχητικό