Α΄ Αποστολική Περιοδεία στην Κύπρο Εκτύπωση

Περιγραφή
2η Εκπομπή: Α΄ Αποστολική Περιοδεία στην Κύπρο.
Ηχητικό