Χριστουγεννιάτικοι Ύμνοι Εκτύπωση


alt

alt

 

 

 
 
 
 
 
 


Περιγραφή
«Βηθλεέμ ετοιμάζου». Ιδιόμελο α’ ώρας. Ήχος πλ. δ’. Από την Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου «Άγιος Μάμας», σε ζωντανή ηχογράφηση από εκδήλωση στην Κακοπετριά.
Ηχητικό

Περιγραφή
«Χριστός Γεννάται». Καταβασία α’ ωδής. Ήχος α’, μέλος σύντομο ειρμολογικό. Από την Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου «Άγιος Μάμας», σε ζωντανή ηχογράφηση από εκδήλωση στην Κακοπετριά.
Ηχητικό


Περιγραφή
«Μεγάλυνον, ψυχή μου…, Μυστήριον ξένον». Καταβασία θ’ ωδής. Ήχος α’, μέλος αργό ειρμολογικό. Από την Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου «Άγιος Μάμας», σε ζωντανή ηχογράφηση από εκδήλωση στην Κακοπετριά.
Ηχητικό


Περιγραφή
«Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ γεννάται εκ Παρθένου». Και νυν αίνων. Ήχος β’. Από την Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου «Άγιος Μάμας», σε ζωντανή ηχογράφηση από εκδήλωση στην Κακοπετριά.
Ηχητικό


Περιγραφή
«Η Γέννησις σου, Χριστέ ο Θεός ημών». Απολυτίκιο, ήχος δ’. Από την Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου «Άγιος Μάμας», σε ζωντανή ηχογράφηση από εκδήλωση στην Κακοπετριά.
Ηχητικό


Περιγραφή
«Η Παρθένος σήμερον». Κοντάκιο, Ήχος γ’. Από την Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου «Άγιος Μάμας», σε ζωντανή ηχογράφηση από εκδήλωση στην Κακοπετριά.
Ηχητικό