Β΄ Κυριακή των Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) Εκτύπωση

Θεολογικά κείμενα για την Β' Κυριακή των Νηστείων (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς Χαῖρε Πατέρων καύχημα θεολόγων τὸ στόμα, τῆς ἡσυχίας σκήνωμα, τῆς σοφίας ὁ οἶκος, τῶν Διδασκάλων ἀκρότης πέλαγος τὸ τοῦ λόγου, πράξεως χαῖρε ὄργανον θεωρίας ἀκρότης θεραπευτά, καὶ τῶν νόσων τῶν ἀνθρωπίνων, Πνεύματος χαῖρε τέμενος καὶ θανὼν καὶ ζῶν Πάτερω

 
 
 
 
 
 
Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου: Γιά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ
------
Ερμηνεία του Ευαγγελίου της Β΄ Κυριακής των Νηστειών από τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο
------
Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Λόγος εις την Β’ Κυριακή των Νηστειών
------
Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς: Ὁμιλία εἰς τὴν Β΄Κυριακὴ Νηστειῶν