Κυριακή της Απόκρεω Εκτύπωση

Θεολογικά Κείμενα για την Κυριακή της Απόκρεω

Η Δευτέρα Παρουσία, 14ος αι., Ιερά Μονή Παναγίας της Ασίνου Οἴμοι μέλαινα ψυχή! ἕως πότε τῶν κακῶν οὐκ ἐκκόπτεις; ἕως πότε τῇ ῥαθυμίᾳ κατάκεισαι; τί οὐκ ἐνθυμῇ τὴν φοβερὰν ὥραν τοῦ θανάτου; τί οὐ τρέμεις ὅλη τὸ φρικτόν Βῆμα τοῦ Σωτῆρος; ἆρα τί ἀπολογήσῃ, ἢ τί ἀποκριθήσῃ; τὰ ἔργα σου παρίστανται πρὸς ἔλεγχόν σου· αἱ πράξεις σου ἐλέγχουσι κατηγοροῦσαι. Λοιπὸν ὦ ψυχή, ὁ χρόνος ἐφέστηκε· δράμε, πρόφθασον, πίστει βόησον· Ἥμαρτον Κύριε, ἥμαρτόν σοι, ἀλλ᾽ οἶδα Φιλάνθρωπε τὸ εὔσπλαγχνόν σου· ὁ ποιμὴν ὁ καλός, μὴ χωρίσῃς με, τῆς ἐκ δεξιῶν σου παραστάσεως, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Τὰ Ψυχοσάββατα: Ποιὰ εἶναι, πότε καὶ γιατί τελοῦνται
-------
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου: Ὑπόμνημα εἰς τόν Ἅγιον Εὐαγγελιστὴν Ματθαῖο
------
Ομιλία του Αγίου Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, εις την Δευτέραν Παρουσίαν Του Κυρίου
------
Ομιλία Αγίου Γρηγορίου Παλαμά εις την Κυριακή της Απόκρεω
------
Αγίου Λουκά Κριμαίας: Λόγος εις την Κυριακή της Απόκρεω περί της φοβέρας Κρίσεως
------
π.Alexander Schmemann: Η τελευταία Κρίση (Κυριακή της Απόκρεω)
------
Λόγος Αγίου Εφραίμ του Σύρου στη Δευτέρα Παρουσία