Νέα-Δραστηριότητες

ouranos2

Παναγία Φορβιώτισσα, τοιχ. 1105/6  Ιερά Μονή Παναγίας της Φορβιώτισσας (Ασίνου), Νικητάρι -Κύπρος

agiosmamas2.jpg

Πεντηκοστὴ Εκτύπωση

Κείμενα Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Πεντηκοστὴ

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος πλ. δ'.
Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς
ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς
τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν
οἰκουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
 
Άγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
 
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
 
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
 
Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
 
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
 
Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ
 
Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτη
 
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Ἐπισκόπου  Ἀχρίδος
 

os