Πανηγυρίζοντες ναοὶ καὶ κοινότητες (2021)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
1. Μεγάλου Βασιλείου: Καμινάρια
2. Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ: Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα
4. Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ: Παρεκκλήσι Πολυδύναμου Κέντρου “Ἅγιος Ἀντώνιος” στὴν Περιστερώνα
7. Ἡ Σύναξις τοῦ Προδρόμου: Ἀργάκι (κατεχ.)
17. Ἁγίου Ἀντωνίου: Σπήλια, Μάσσαρι (κατεχ.), προσωρινὰ Περιστερώνα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2. Ὑπαπαντὴ τοῦ Χριστοῦ: Ναὸς Παναγίας στὴ Σκουριώτισσα
8. Θεοδώρου Στρατηλάτου: Ἅγιος Θεόδωρος Σολέας, Λεμίθου
10. Ἁγίου Χαραλάμπους: Δένεια
17. Αὐξιβίου Α΄ ἐπ. Σόλων: Ἀστρομερίτης

ΜΑΡΤΙΟΣ
9. Τῶν ἁγίων 40 μαρτύρων: Λινοῦ
12-13. Πάντων τῶν ἐν Μητροπόλει Μόρφου ἁγίων: Ἀγρυπνία εἰς ναὸν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, Περιστερώνα.
25. Εὐαγγελισμοῦ: Ἀκάκι, Καλοπαναγιώτης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
*23. Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ τροπαιοφόρου: Ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Γεωργίου μετατίθεται τὴ Δευτέρα τοῦ Πάσχα.
25. Κυριακὴ τῶν Βαΐων: Μόρφου (κατεχ.), προσωρινὰ Περιστερώνα
*25. Μάρκου ἀποστόλου ϗ Εὐαγγελιστοῦ: Ἡ ἑορτὴ τοῦ ἀπ. Μάρκου μετατίθεται τὴν Τρίτη τοῦ Πάσχα.

ΜΑΪΟΣ
3. Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου: Παναγία Ἰαματικὴ Καλλιάνα
3. Ἁγίων Τιμοθέου ϗ Μαύρας: Ἐξωκκλήσι Ἁγίων Τιμοθέου ϗ Μαύρας παρὰ τὰ Καλλιάνα
3. Ἁγίου Γεωργίου (ἐκ μεταθέσεως) : Ἅλωνα, Ἅγιος Γεώργιος Καυκάλλου, Γερακιές, Εὐρύχου, Καμινάρια, Καλοπαναγιώτης, Λαγουδερά, Λεμίθου, Μένικο, Μουτουλλᾶς, Παλαιόμυλος, Ποτάμι, Σχολικὸ Παρεκκλήσι Γυμνασίου Ἀκακίου, Πραστειὸ Μόρφου (κατεχ.), Ἀγίου Γεωργίου Ξαλώνων Κάτω Ζώδεια (κατεχ.)
4. Τρίτη τῆς Διακαινησίμου: Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας τῆς Ἀσίνου παρὰ τὸ Νικητάρι, Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ποδίθου παρὰ τὴ Γαλάτα, Ναὸς Παναγίας Κουσουλιώτισσας παρὰ τὴ Φλάσου, Παρεκκλήσι Παναγίας Καρδιοβαστάζουσας στὰ Καμινάρια
4. Ἁγ. Ῥαφαήλ, Νικολάου ϗ Εἰρήνης: Ἐξωκκλήσι Ἁγίου Ραφαὴλ τῶν Βράχων στὸν Πεδουλᾶ,
5. Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου: Ἐξωκκλήσι Παναγίας τῶν Παίδων παρὰ τὸ Μένικο
5. Ἁγίας Εἰρήνης: Ἁγία Εἰρήνη Κανναβιῶν – Καννάβια
7. Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου (Ζωοδόχου Πηγῆς): Ἐξωκκλήσι Παναγίας Βορινῆς παρὰ τὸν Πεδουλᾶ, πανήγυρις ὁσίου Περνιακοῦ παρὰ τὴν Δένειαν
9. Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Πιτυδιώτη παρὰ τὴ Φλάσου
16. Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων: Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας τῆς Ἀπολυτρώσεως τῶν ἐξηρτημένων, Καννάβια – Ἁγία Εἰρήνη Κανναβιῶν
21. Ἁγίων Κωνσταντίνου ϗ Ἑλένης: Σαράντι
24. Ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ ἐν Εὐρύχου: Ἐξωκκλήσι Ὁσίου Κυριακοῦ παρὰ τὴν Εὐρύχου

ΙΟΥΝΙΟΣ
21. Ἁγίου Πνεύματος: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα
24. Τὸ Γενέθλιον τοῦ Προδρόμου: Νικητάρι
29. Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου: Ἀκάκι
30. Ἡ σύναξις τῶν δώδεκα ἀποστόλων: Ἐξωκκλήσι Ἀποστόλου Tυχικοῦ παρὰ τὴ Γαλάτα

ΙΟΥΛΙΟΣ
4. Πάντων τῶν ἐν τῇ Μητροπόλει Μόρφου ἁγίων: Σὲ ὅλες τὶς κοινότητες τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου
17. Ἁγίας Μαρίνης: Ἁγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Αὐλῶνα (κατεχ.), Εὐρύχου, Καλοπαναγιώτης
19. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ: Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα
20. Προφήτου Ἠλιοῦ: Εὐρύχου, Λινοῦ, Μουτουλλᾶς, Τρεῖς Ἐλιές, Φιλιὰ (κατεχ.)
26. Ἁγίας Παρασκευῆς: Γαλάτα, Λειβάδια, Μουτουλλᾶς, Τεμβριά, Τρεῖς Ἐλιὲς
26. Ἁγίου Ἑρμολάου: Ἐξωκκλήσι Ἁγίου Ἑρμολάου παρὰ τὰ Καμινάρια
27. Ἁγίου Παντελεήμονος: Κακοπετριὰ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1. Πρόοδος Τιμίου Σταυροῦ: Πεδουλᾶς
6. Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος: Ἀκάκι, Κακοπετριά, Μουτουλλᾶς, Πέτρα (κατεχ.)
15. Κοίμησις τῆς Θεοτόκου: Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Χρυσοκουρδαλιώτισσας παρὰ τὸ Κούρδαλι, Ἐξωκκλήσι Παναγίας Πλατανιώτισσας παρὰ τὰ Πλατάνια, Πλατανιστάσα, Παναγία Ἰαματικὴ Καλλιάνα
29. Ἀποτομὴ Τιμίας Κεφαλῆς Προδρόμου: Νικητάρι, Πρόδρομος

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2. Ἁγίου Μάμαντος: Μόρφου (κατεχ.), Ἀληθινοῦ, Κοράκου, Μουτουλλᾶς, Ξυλιάτος
6. Ἐν Χώναις θαῦμα ἀρχ. Μιχαήλ: Βυζακιά, Πεδουλᾶς, Πλατανιστάσα
7. Ἁγίου Σῴζοντος: Παλαιόμυλος Μαραθάσας
8. Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου: Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας τοῦ Ἄρακος παρὰ τὰ Λαγουδερά, ναὸς Παναγίας τοῦ Μουτουλλᾶ, Καννάβια, Ἀκάκι, Ἅλωνα, Γαλάτα, Κοράκου, Λεμίθου, Λινοῦ, Τρεῖς Ἐλιὲς
14. Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ: Ἱερὰ Μονὴ Σταυροῦ Ἁγιασμάτι παρὰ τὴν Πλατανιστάσα, Κάτω Ζώδεια [(κατεχ.) (συν. Ἀνθούπολης)], Παλαιόμυλος, Πεδουλᾶς, Τεμβριὰ
15. Ἁγίου Nικήτα: Nικήτας (κατεχ.), ὁμώνυμος ναὸς προσφυγικοῦ συνοικισμοῦ Λατσιῶν
17. Ἁγίου Αὐξιβίου Α΄ Ἐπισκόπου Σόλων: Ἀστρομερίτης
17. Ἁγίου Ἡρακλειδίου: Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστῆ, Καλοπαναγιώτης
26. Μετάστασις ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου: Κατύδατα, Σινᾶ Ὄρος, Πλατανιστάσα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1. Παναγίας Καρδιοβαστάζουσας: Καμινάρια
2. Ἁγίων Κυπριανοῦ ϗ Ἰουστίνης: Μένικο
4. Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ: Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ στὸν Καλοπαναγιώτη
7. Ἁγίων Σεργίου ϗ Βάκχου: Καλοπαναγιώτης
8. Ἀρτέμονος ἱερομάρτυρος: Ἀκάκι
9. Ὁσίων Ἀνδρονίκου ϗ Ἀθανασίας: Βυζακιά, Καλοπαναγιώτης, Σχολικὸ Παρεκκλήσι Γυμνασίου Σολέας, Μένικο
17-18. ΣΤ΄ πορεία στὰ βήματα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων
18. Ἀποστόλου Λουκᾶ: Κοράκου, Ὀροῦντα
21. Ὁσίων Βαρνάβα ϗ Ἱλαρίωνος: Περιστερώνα
26. Ἁγίου Δημητρίου: Ἅγιος Δημήτριος Μαραθάσας, Ἀκάκι

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
3. Ἁγίου Γεωργίου: Ἅλωνα, Ἀκάκι
6. Ἁγίου Δημητριανοῦ: Φλάσου
8. Σύναξις Ἀρχαγγέλων: Ἄνω Ζώδεια (κατεχ.), προσωρινὰ στὸν Ἀστρομερίτη, Ἀκάκι, Βυζακιά, Καλοπαναγιώτης, Πεδουλᾶς, Τρεῖς Ἐλιὲς
9. Ἁγίου Νεκταρίου: Παρεκκλήσι Πολυδύναμου Κέντρου «Ἡ Σολέα» στὴν Εὐρύχου
20. Ἁγίου Σῳζομένου: Γαλάτα, Γερακιὲς
21. Εἰσόδια Θεοτόκου: Κουτραφᾶς
21-22. Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοιᾳ στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος τῆς κοινότητος Περιστερώνας (Μόρφου)
25. Ἁγίας Αἰκατερίνης: Βυζακιὰ
29. Ἁγίου Φιλουμένου τοῦ Κυπρίου: Ὀροῦντα
30. Ἀποστόλου Ἀνδρέου: Νικητάρι, Πολύστυπος

Σημείωση: Τὴν 28η πρὸς 29η Νοεμβρίου τελεῖται Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου τοῦ νέου ἱερομάρτυρος τοῦ Κυπρίου στὸν ἱερὸ ναὸ Ἀποστόλου Λουκᾶ τῆς κοινότητος Ὀρούντης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
4. Ἁγίας Βαρβάρας: Ἀκάκι, Κοράκου, Οἶκος Μαραθάσας, Περιστερώνα
6. Ἁγίου Νικολάου: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα, Γαλάτα, Πολύστυπος
8. Ἀποστόλου Τυχικοῦ: Ἐξωκκλήσι Ἀποστόλου Tυχικοῦ παρὰ τὴν Γαλάτα
9. Σύλληψις τῆς Θεοτόκου: Καλλιάνα
16. Ἁγίου Μοδέστου: Παρεκκλήσι Ἁγίου Μοδέστου στὸν Ἀστρομερίτη, Καλὸ Xωριὸ Λεύκας (κατεχ.)
26. Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου: Κατωκοπιὰ (κατεχ.), προσωρινὰ στὴν Περιστερώνα